1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’ne bağlı olan İSMEK, eğitimlerini ücretsiz vermektedir. Öğrenciler eğitim ile ilgili malzeme ve materyallerini kendileri temin etmekle sorumludur.

 2. Öğrenciler İSMEK’ten bir eğitim döneminde ders başlama ve bitiş tarihleri çakışmamak şartı ile birden fazla programa başvuru yapabilirler. İSMEK’te önceki yıllarda herhangi bir programdan Kurs Bitirme Belgesi/İSMEK Sertifikası alan öğrencilerin başvuruları aynı program için kabul edilmeyecektir. Sertifika alınan programa başvuru yapılması halinde öğrenci adaylar, yedek listeye alınacak, ancak kontenjanlar müsait olduğu takdirde başvurular kesin kayda dönüştürülecektir. Kesin kayda dönüştürülerek derse devam eden öğrencilere, yeni bir Kurs Bitirme Belgesi/ İSMEK Sertifikası düzenlenmeyecektir.

 3. Kayıt yaptırılan eğitime devam zorunludur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5’inden fazla bir süre devamsızlık yapan öğrenci, devamsız olarak belirlenir.

 4. Bir yetişkin eğitimi kurumu olan İSMEK, öğrencilerin devam durumlarını Kurs Bitirme Belgesi/İSMEK Sertifikası vermek için takip eder. Eğitimlerden ders bitmeden, izin almadan ayrılan öğrenciler yoklamada devamsız gösterilir. Derse gelmeyen veya eğitim merkezini terk eden öğrencilerin karşılaşacağı olumsuzluklardan İSMEK sorumlu tutulamaz. Eğitime geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim öğretimi aksatan, eğitim merkezine çocuk getiren, dersin normal düzenini bozan öğrencilerin eğitim merkezi ile ilişikleri kesilir ve İSMEK‘in daha sonraki eğitimlerine katılamazlar.

 5. Aynı eğitim döneminde devamsızlıktan kaydı silinen öğrenci, takip eden öğretim dönemindeki eğitimlere kayıt yaptıramaz.

 6. Eğitim dönemi sonunda TC. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her öğrenciye, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü “Kurs Bitirme Belgesi”, İSMEK tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve başarılı olan öğrenciler ise “İSMEK Sertifikası” verilir, ancak devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen öğrenci, belge alma hakkını kaybeder.

 7. Öğrenciler, eğitim gördüğü merkezde üçüncü kişilere veya kurs merkezi demirbaşlarına zarar verdikleri takdirde, söz konusu zararı karşılamakla yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin eğitimle ilişikleri kesilir.

 8. Eğitimlere misafir öğrenci kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 9. İSMEK, gerek eğitim dönemi içerisinde gerekse sonunda yerel, ulusal ve uluslararası sergiler düzenler. Öğrenci, ürettiği ürünleri İSMEK’in düzenleyeceği yerel, ulusal, uluslararası etkinliklerde talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür. İSMEK, söz konusu sergilerinde öğrenci ürünlerinden sergilenmeye değer gördüklerine yer verip vermeme hakkına sahiptir.

 10. İSMEK; öğrencilerinin eğitimi sırasında çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/ fotoğraf kayıtlarını, öğrencilerin ürettiği eserlerin üretimi ve sergilenmesi esnasında çekilen/kaydedilen ses/ kamera-video/fotoğraf kayıtlarını, İSMEK bünyesinde verilen eğitim, seminer, sempozyum, atölye çalışması, workshop, online eğitim ve İSMEK eğitim merkezlerinin içerisinde çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtlarını İSMEK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımı amacıyla her türlü yayın organında ve sosyal medyada kullanma hakkına, ayrıca gerekli görüldüğü takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ulusal ve uluslararası basın organlarıyla paylaşma hakkına sahiptir.

 11. Yiyecek-İçecek Hizmetleri ve Gıda Teknolojisi alanlarında eğitim verilen okul ve kurs merkezlerinde; eğitimden önce, eğitim sırasında veya eğitim bittikten sonra İSMEK adı ve logosu geçen materyallerin, eğitim esnasında çekilmiş başkasına ve başkasının çalışmasına ait bir görüntü kaydının, öğrenme materyallerinin, reçetelerin başkalarıyla paylaşılması yasaktır.

 12. Bazı programlarda hijyen kurallarının sağlanması için öğrencilerin önlük giymesi zorunludur.

 13. İSMEK’ te resmi ve genel tatil günleri; 1 Ocak, Yarıyıl Tatili, MEB Ara Tatilleri,23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayram günlerine rast gelen günlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve/veya Valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; kar, sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verdiği günlerde İSMEK eğitim merkezlerinde de eğitime ara verilecektir. İSMEK’in bu tatil günlerinde öğrencileri arayıp bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 14. Öğrenciler, şahsi eşyalarını eğitim merkezlerinde bırakamaz. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıplardan İSMEK sorumluluk kabul etmez.

 15. İSMEK’te yetişkin eğitimlerine; kursun başlama tarihinde 16 yaşını dolduranlar, müzik programlarına ise yine başlama tarihine göre 15 yaşını dolduranlar başvuru yapabilecektir. 12-16 yaş grubu eğitimlerine ise 12 yaşını dolduran kişiler başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçükler İSMEK eğitimlerine ancak Veli İzin Muvafakatnamesi ile katılabileceklerdir.

 16. İSMEK halk oyunları eğitimlerinde, öğrenciler eğitime başlamadan önce sağlık anketi formu doldurarak, kişisel beyanda bulunacaktır. Engel durumu olan öğrencilerden Engel Durum Bildirir Raporu talep edilerek, engel derecesine göre başvuruları kesin kayda çevrilecektir. Eğitim aldıkları halk oyunları programlarında doğabilecek her türlü sağlık sorunlarından, sağlık anketi formundaki yanlış ve noksan bilgiden eğitime katılan öğrencilerin kendileri sorumludur. Öğrenciler, halk oyunları eğitimlerine, seans saatinde ve eğitmen nezaretinde katılabilir. Öğrenciler, halk oyunları eğitimlerinde meydana gelebilecek; yaralanma, sakatlanma, vefat gibi risklerden haberdar olduklarını, olası risklerin gerçekleşmesi halinde kendileri veya vekil/murislerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurs çalışanları, İSMEK Yönetimi’nin hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 17. Kurs merkezlerimize HES kodu ile giriş yapmak zorunludur.

 18. İSMEK sebep belirtmeksizin, kurs tarihlerinde değişiklik yapma veya kursu iptal etme hakkına sahiptir.

 19. Öğrenciler pandemi süresince İSMEK Yönetimi ve İstanbul Valiliği İl Hıfzısıhha Meclisi tarafından alınan kurallara uymak zorundadır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan öğrenciler kursa alınmayacaktır.

 20. Öğrenciler, eğitimlere kesin kayıt yaptırdığında Covid-19 hastalığı taşımadığını ve belirtisinin olmadığını taahhüt eder. Eğitim süresince herhangi bir Covid-19 hastalığı belirtisi göstermesi veya aynı evde yaşadığı kişilerde Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda kurs yönetimine bilgi vererek gerekli sürede kursa devam etmeyeceğini taahhüt eder.

 21. Pandemi koşullarından dolayı yüz yüze eğitimlerin aksaması durumunda İSMEK Yönetimi’nin uygun göreceği bazı İSMEK sertifikalı eğitimlerin kalan bölümü “uzaktan eğitim” yöntemiyle devam edebilir.

 22. Öğrenciler, bu şartnamede yer alan tüm kuralların yanı sıra eğitim merkezlerinde asılı olan her türlü yazılı kurallara ve kendilerine yapılan sözlü bildirimlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler.

 23. Yukarıda belirtilen genel kuralları okuduğumu ve bunlara uyacağımı, verdiğim bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde İSMEK eğitim merkezlerinden istifade etmemin engelleneceğini, beyanında bulunmadığım kronik hastalık ve engel durumundan doğabilecek maddi ve manevi her türlü sonuca katlanacağımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İSMEK Yönetimi ve çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceğimi gayri kabili rücu şeklinde kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 1. Öğrenciler İSMEK’ten bir eğitim döneminde ders başlama ve bitiş tarihleri çakışmamak şartı ile birden fazla programa başvuru yapabileceklerdir. Kayıt olunan programdan ders başlama tarihi gelmeden vazgeçebilirler.

 2. Tüm aday öğrencilerin e-mail adresi ve toplu SMS’e açık bir GSM telefon numarası vermeleri zorunludur. (Toplu SMS’e kapalı, borcu yüzünden kapalı gibi nedenlerden dolayı SMS ulaşmamasından İSMEK sorumlu değildir).

 3. Aday öğrencilerin internet üzerinden yaptıkları başvurular,"ön kayıt" niteliğindedir.

 4. Ön kayıtların kesin kayda dönüşebilmesi için aday öğrenciler, ders başlama tarihinde nüfus cüzdan fotokopilerini, kurs yönetimine teslim etmek zorundadır. Aksi halde kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

 5. Kesin kayıtlar, başvuru sırasına göre belirlenecektir. Kontenjanlar dolduğunda, başvuru sahibine, yedek listeye dâhil olma seçeneği sunulacaktır. Yedek listede bulunanlar, ancak kesin kayıt yaptırmayan aday öğrenciler olduğu takdirde eğitim alabilecektir.

 6. Ön kayıtları kesin kayda dönüşmeyen aday öğrenciler, diğer eğitim merkezlerindeki eğitimlere veya daha sonraki tarihlerde açılacak olan eğitimlere başvuru yapabileceklerdir.

 7. Aday öğrenciler, ileri tarihli bir eğitime, ders başlangıç tarihinden 21 gün öncesinde ön kayıt başvurusu yapabileceklerdir.

 8. Bazı programlarda eğitim alabilmek için, öğrencilerin ilgili alanda ön yeterlilik şartlarına sahip olması gerekmektedir (www.ismek.istanbul web sitemizden detaylı bilgiler alınabilir). Kayıt esnasında bu yeterlilik belgelerinin ibraz edilmesi zorunludur.

 9. İSMEK’te yetişkin eğitimlerine; kursun başlama tarihine göre 16 yaşını dolduranlar, Müzik programlarında ise yine başlama tarihine göre 15 yaşını dolduran aday öğrencilerimiz başvuru yapabilecektir. 12-16 yaş grubu eğitimlerine ise 12 yaşını dolduran aday öğrencilerimiz başvuru yapabilecektir. İSMEK eğitimlerine 18 yaşından küçük tüm öğrenciler ancak Veli Muvafakatnamesi getirerek katılabileceklerdir.

 10. İSMEK Uzmanlık Okullarında istihdam odaklı eğitimler verilmekte olup, program için gerekli ön yeterlilik şartlarını taşıyan 16 yaşını doldurmuş ve sınav/mülakatta başarılı olan adaylar öğrenci olarak kabul edilmektedir. Yiyecek ve İçecek/Gıda Teknolojileri alanında eğitim verilen uzmanlık okullarında öğrencilerden: Hepatit A /Hepatit B testi ve Akciğer Filmi istenmektedir.

 11. Atölye / Üretim sınıflarında öğrencilerden, edindikleri becerileri ürüne dönüştürmeleri beklendiğinden, öğrenciler sınav/mülakat yöntemi ile belirlenecektir. Atölye / üretim sınıfları ile ilgili detaylı bilgiye www.ismek.istanbul web sitesinden ulaşılabilir.

 12. Engellilere yönelik eğitimlerimize, sadece engelli öğrencilerimiz başvurabilecektir.

 13. Engelli öğrencilerin, eğitim seçimlerinde öncelikli olarak “Engelliler Merkezi”ni tercih etmeleri gerekmektedir. Eğer öğrencinin, engel durumu ve engel oranı diğer merkezlerimizden hizmet almalarını olumsuz şekilde etkilemeyecek ise bu merkezlerimizi tercih edebilirler. Engelli öğrencilerin talepleri, “Engelliler Merkezi” olmayan merkez yöneticileri tarafından, engel durumları ve engel oranlarına göre yeniden değerlendirilerek, eğitime kesin kayıt durumları netleştirilecektir.

 14. Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için 98 ve 99 numaraları ile başlayan kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 15. İSMEK’te önceki yıllarda bir programda İSMEK Sertifika / MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü “Kurs Bitirme Belgesi” alan öğrencilerin başvuruları aynı program için kabul edilmeyecektir. İSMEK Sertifika / MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü “Kurs Bitirme Belgesi” alınan programa başvuru yapılması halinde öğrenci adayları, yedek listeye alınacak, ancak kontenjan müsait olduğu takdirde başvurular kesin kayda dönüştürülecektir.

NOT: Online kaydınızı kolayca gerçekleştirebilmek için, Yardım sayfasını inceleyebilirsiniz.

İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü İSMEK Öğrencilerinin Eğitim Programlarına Kayıt Yaptırmaları Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Toplanan kişisel verileriniz, Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin istifadesine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ve Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki güvenliğinin temini amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları paydaşlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz İSMEK tarafından yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle, İSMEK’ e yapmış olduğunuz Eğitim Programı başvuru işlemleri sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’ nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu veriler değiştirildiği takdirde tekrar güncelleme yapılmak üzere 50 yıl boyunca 6698 sayılı Kanun kapsamında muhafaza edilecektir. Veriler güncellendiğinde tekrar açık rıza istenecektir.

 5. İSMEK Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

  İSMEK, aşağıda belirtilen* kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

  • Ceza mahkûmiyetine ilişkin verileriniz, Kurum faaliyetlerinin kurum prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Kurum program ve hizmetlerinin planlanması ve icrası; Talep ve/veya şikâyetlerin takibi; Kurum-Öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
  • İSMEK, öğrencilerinin ses/kamera-video/fotoğraf vb. her türlü dijital verilerini, her türlü yayın organında tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.
 6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi İSMEK’ e iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İSMEK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
*Ad, Soyad, TC Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Uyruk, İş/Ev Telefonu, GSM, E-mail, Açık Adres, İlçe, Eğitim Durumu, Cinsiyeti, Medeni Durumu, Bedensel Engel Durumu, Çalışma Durumu İSMEK öğrencilerinin eğitimi sırasında çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtları, öğrencilerin ürettiği eserlerin üretimi ve sergilenmesi esnasında çekilen/kaydedilen ses/ kamera-video/fotoğraf kayıtları, İSMEK bünyesinde verilen eğitim, seminer, sempozyum, atölye çalışması, workshop, online eğitim, İSMEK eğitim merkezleri içerisinde çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtları.